Arhive oznaka: moć

“Moć je primitivaca u tome što se uvijek drže u skupini.”

Niccolo Berac

Objavljeno Citati | Označeno , , | Komentariši

“Vladar koji želi zadržati vlast mora naučiti da ne bude uvijek dobar, nego da bude dobar ili zao prema potrebi.”

Niccolo Machiavelli

Objavljeno Citati | Označeno , , | Komentariši

“Temelj je upoznati moć kontrole nad sobom i svojim osjećajima.”

Napoleon Hill

Objavljeno Citati | Označeno , , | Komentariši

“Tajna je moći u spoznaji da su drugi plašljiviji od nas.”

Ludwig Borne

Objavljeno Citati | Označeno , , | Komentariši

“Najmudriji je onaj koji ima sebe u vlastitoj moći.”

Lucius Annaeus Seneca

Objavljeno Citati | Označeno , , | Komentariši

“Savez s močnima nikada nije siguran.”

Julius Phaedrus Fedar

Objavljeno Citati | Označeno , , | Komentariši

“Inteligencija uopće nije neophodna u provođenju moći, ona je, štoviše, često beskorisna.”

Henry Kissinger

Objavljeno Citati | Označeno , , | Komentariši

“Mi znamo da nitko ne gradi vlast s namjerom da je napusti. Moć nije sredstvo, ona je cilj. Ljudi ne uspostavljaju diktature da bi zaštitili revolucije, oni podižu revolucije da bi uspostavili diktature.”

George Orwell

Objavljeno Citati | Označeno , , , , | Komentariši

”Dokazi koji zvekeću imaju naročitu moć uvjeravanja.”

Erazmo Roterdamski

Objavljeno Citati | Označeno , , | Komentariši

”Kad se pokopava istina, kad joj se ne dopušta da kao biljka prodre na površinu, ona ne miruje; tada sakupi svoju moć i pobije se eksplozivnom snagom.”

Emile Zola

Objavljeno Citati | Označeno , , , , | Komentariši

”Nema tog znanja koje ne predstavlja moć.”

Emerson Pugh

Objavljeno Citati | Označeno , , | Komentariši

”Prvo bih izgradila samopoštovanje, a tek onda kuću. Manje bih podučavala o ljubavi prema moći, a više o moći ljubavi.”

Diane Loomas

Objavljeno Citati | Označeno , , , | Komentariši

”Moć otkriva čovjeka.”

Bijant

Objavljeno Citati | Označeno , | Komentariši

”Najpogubnija vrsta pohlepe jest ona koja vuče za sobom hlad za moći.”

Barbara Kellerman

Objavljeno Citati | Označeno , , | Komentariši

“Pravda bez moći je bezmoćna; moć bez pravde je tiranska.”

Blaise Pascal

Objavljeno Citati | Označeno , , | Komentariši

“Težnja za znanjem, mislim, ponajviše je potaknuta ljubavlju za moći.”

Bertrand Arthur William Russell

Objavljeno Citati | Označeno , , , , | Komentariši

“Moć je slatka; ona je droga, ona je želja koja se povećava navikom.”

Bertrand Arthur William Russell

Objavljeno Citati | Označeno , , , , | Komentariši

“Pesimizam vodi u slabost, optimizam u moć.”

Vilijam Džejms

Objavljeno Citati | Označeno , , , | Komentariši

“Moć u čovjekovom biću je ekspanzivna i ne da se ograničiti ni kroz šta drugo nego kroz moć iste ili u najmanju ruku slične veličine.”

Aldous Leonard Huxley

Objavljeno Citati | Označeno , | Komentariši

“Koliko čovjek zna, toliko i može.”

Latinska poslovica

Objavljeno Poslovice | Označeno , , | Komentariši