Arhive oznaka: Rabindranath Tagore

“Pitagoru smatram velikim učiteljem i duhovnim vođom.”

Rabindranath Tagore

Objavljeno Citati | Označeno , , , | Komentariši

“Zbog prohujale ljubavi život je bogatiji.”

Rabindranath Tagore

Objavljeno Citati | Označeno | Komentariši

“U ljubavi nestaju sve životne suprotnosti.”

Rabindranath Tagore

Objavljeno Citati | Označeno , | Komentariši

“Svijete, kad umrem, sačuvaj u svojoj tišini samo jednu riječ za mene: Volio sam.”

Rabindranath Tagore

Objavljeno Citati | Označeno | Komentariši

“Spavao sam i sanjao da je život radost. Probudio sam se i otkrio da je život služenje. Dao sam se na služenje i spoznao da je služenje radost.”

Rabindranath Tagore

Objavljeno Citati | Označeno , , | Komentariši

“Samo ono što činimo iz ljubavi činimo slobodno, pa ma koliko patnje iz toga proizašlo.”

Rabindranath Tagore

Objavljeno Citati | Označeno | Komentariši

“Rijeka može postati more, ali ona neće moći nikada postići da more bude dio nje same.”

Rabindranath Tagore

Objavljeno Citati | Označeno , , | Komentariši

“Ono što nam je potrebno da bismo bili slobodni jeste ljubav; ona ima snagu da s radošću nosi breme svijeta.”

Rabindranath Tagore

Objavljeno Citati | Označeno | Komentariši

“Oni koji uče, ali ne primjenjuju svoju nauku slični su seljaku koji ore, a ne sije.”

Rabindranath Tagore

Objavljeno Citati | Označeno , , | Komentariši

“Ništa lakše nego u ime vanjske slobode uništiti unutrašnju slobodu čovjeka.”

Rabindranath Tagore

Objavljeno Politika | Označeno , | Komentariši

“Nijedan narod ne može se spasiti sam odvajajući se od drugih. Ili se spašavajmo zajedno, ili zajedno propadnimo.”

Rabindranath Tagore

Objavljeno Citati | Označeno , , | Komentariši

“Nesavršenstvo nije negacija savršenstva; konačnost ne poriče beskonačnost. To se samo cjelina iskazuje u dijelovima, to se beskraj otkriva u granicama.”

Rabindranath Tagore

Objavljeno Citati | Označeno , , , , | Komentariši

“Nema te poezije koja bi mogla da se vine do onih visina do kojih dopire ljubav.”

Rabindranath Tagore

Objavljeno Citati | Označeno , | Komentariši

“Nekoga potpuno imati najbolje je; ako to nije moguće, tada je najbolje da ga potpuno izgubimo.”

Rabindranath Tagore

Objavljeno Citati | Označeno | Komentariši

“Muškarci znaju samo da misle. A žene imaju svoj način da razumiju, a ne misle.”

Rabindranath Tagore

Objavljeno Citati | Označeno | Komentariši

“Mali pupoljak rastvara latice govoreći: O dragi svijete, nemoj uvenuti!”

Rabindranath Tagore

Objavljeno Citati | Označeno , | Komentariši

“Mala istina nosi u sebi jasne vrijednosti; velika istina nosi u sebi veliku šutnju.”

Rabindranath Tagore

Objavljeno Citati | Označeno , , | Komentariši

“Kad postane životinja, čovjek je gori od životinje.”

Rabindranath Tagore

Objavljeno Citati | Označeno | Komentariši

“Izaći iz granica naše senzibilnosti i naše mentalne predodžbe te postići beskrajnu slobodu, takvo je značenje besmrtnosti.”

Rabindranath Tagore

Objavljeno Citati | Označeno , , , | Komentariši

“Do istine možemo doći samo onda ako nam je data sloboda da griješimo.”

Rabindranath Tagore

Objavljeno Citati | Označeno , , | Komentariši